ARTWORK


Anders Zorn

Fjorton år tror jag visst att jag var